Blog

Wyższe oceny na studiach, za chodzenie na siłownię

Badania przeprowadzone na amerykańskim Uniwersytecie New Michigan wskazują, że studenci, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych na terenie kampusu MSU po pierwszym roku studiowania, wyróżniają się wyższą średnią ocen.

pobraneOsoby studiujące, które zamierzają poprawić średnią swoich ocen, powinny zamienić siedzący tryb życia oraz przesiadywanie w bibliotece na… siłownię. Analizując wyniki badań, można dostrzec wyraźną tendencję potwierdzającą, że osoby, które wybierają jedną z aktywnych form spędzania czasu, zdobywają lepsze stopnie, a w szerszej perspektywie decydują się również na kontynuowanie nauki. Według przeprowadzonych testów na dalszą naukę z 49 tysięcy studentów, zdecydowało się około 1575 osób, co stanowi poważny argument dla wszystkich uczelni, które powinny zapewnić odpowiednie warunki do ćwiczeń oraz wprowadzić regularne zajęcia sportowe do swoich studiów. Jednocześnie powinny próbować mobilizować studentów do rozpoczęcia prowadzenia zdrowego trybu życia, bo przekłada się na poprawę ich efektywności w nauce. Dodatkowo, aktywność studentów i poprawa ich ocen, wpływa pozytywnie na prestiż uczelni, dlatego uczelnie rozpoczęły wdrażanie kompleksowych sportowych fakultetów.

Analizie zostali poddani studenci pierwszego i drugiego roku, łącznie 4843 osób. Badaniu zostały poddane dwie grupy uczniów, a dokładnie posiadaczy karnetów umożliwiających korzystanie z siłowni oraz tych, którzy punkty aktywności fizycznej omijają z daleka. Wyniki dowiodły, że po czterech semestrach studenci korzystający z zajęć fizycznych uzyskali lepsze wyniki w nauce. Różnica między średnimi ocen badanych grup wynisła 0,13. Naukowcy zauważyli również, że aż 74 proc. osób biorących udział w zajęciach sportowych bez problemu zaliczyło pierwszy rok studiów. Jednocześnie wśród studentów, którzy nie udzielali się sportowo, tylko 60 proc. dostało się na kolejny rok.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *