Blog

Sprawność fizyczna dzieci = sprawność umysłowa

Naukowcy Illinois twierdzą, że dzieci sprawne fizycznie mają lepsza pamięć i funkcje poznawcze.

Amerykańscy naukowcy przebadali 48 dzieci w wieku 9-10 lat. Połowa z nich należała do grupy z najlepszą wytrzymałością, a druga połowa do dziecigrupy z najmniejszą. Dzieci dostały zadanie pamięciowe polegające na zapamiętaniu miejsc na mapie.

Badanie pokazało, że dzieci sprawniejsze dużo lepiej poradziły sobie z tym zadaniem. Naukowcy nie do końca wiedzą z czym jest to związane, dlatego sugerują przeprowadzanie kolejnych badań celem poznania owych procesów.

Amerykanie zwracają uwagę również na to, że dzieci coraz rzadziej uczestniczą w zajęciach sportowych. Również dość łatwo obcina się lekcje wf-u czy rozdaje się zwolnienia z tych zajęć, a jak się okazuje może mieć to zgubne działanie na rozwój intelektualny dzieci.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *