Blog

Trening interwałowy dla kobiet

Trening interwałowy znany jest od lat. Wiemy, że świetnie kształtuje wytrzymałość i spala tłuszcz przy dość krótkim czasie wysiłku. Jednak nowe badania pokazują, że może on przynosić więcej korzyści kobietom niż mężczyznom.

Do tej pory badania były przeprowadzane głównie na dobrze wytrenowanych mężczyznach. Jednak naukowcy twierdzą, że korzyści z treningu interwałowego mogą czerpać jeszcze inne grupy.trening interwałowy

Badacze poddali testom osiem kobiet i ośmiu mężczyzn o średnim przygotowaniu fizycznym. Uczestnicy biegali na bieżni HIIT (High Intesity Interval Training – Wysoko Intensywny Trening Interwałowy): 6 lub 4 minuty biegu z maksymalną prędkością (w ich odczuciu), przeplatane przerwami trwającymi 1, 2 lub 4 minuty. Biegacze mierzony mieli pobór tlenu i tętno.

Zaobserwowano znaczące różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami. Mężczyźni uzyskiwali wyższe tempo, ale kobiety pracowały na wyższym tętnie i miały wyższy procent maksymalnego zużycia tlenu.

Badanie pokazuje, że pomimo identycznego samopoczucia i tempa regeneracji, dla kobiet trening interwałowy jest cięższy. Również potwierdzono w tym badaniu, że proporcje HIIT 2:1 są najkorzystniejsze dla obydwu płci.

Biorąc pod uwagę wyniki tego badania można stwierdzić, że trening interwałowy efektywniej powinien spalać tłuszcz u kobiet, ze względu na większy pobór tlenu. Myślę, że w najbliższym czasie tego typu badanie również się pojawi.

Zatem moje drogie panie – zamiast godzinnych spacerków na bieżni, przerzucamy się na ciężki trening interwałowy 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *